Polacy są narodem bardzo przedsiębiorczym. Tylko w 2013 roku powstało ponad 357000 nowych firm. W większości są to przedsiębiorstwa jednoosobowe, ale na rynku wciąż pojawiają się też firmy z dużym kapitałem, tworzące struktury korporacyjne.
Problemem jest to, że niestety spora część firm ma mniejsze lub większe problemy – finansowe, organizacyjne, wizerunkowe. Wiele podmiotów w efekcie upada. Gdzie szukać przyczyn i jak temu zjawisku zapobiegać? Czy norma ISO 9001 może być odpowiedzią na te pytania? Czym może być i czym jest ISO 9001 w przedsiębiorstwie?

Rozwijaj firmę – zaufaj ISO 9001

Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzą normy jakości, na czele z najpopularniejszą ISO 9001:2008. Choć to w zasadzie zbiór oczywistych zachowań, jakimi powinna kierować się firma, to właśnie w tej prostocie jest klucz do sukcesu. Jak zwiększyć zyski? Gdzie szukać nowych klientów? Jak dbać o ich potrzeby? Na czym oprzeć fundament swojego biznesowego powodzenia? Na te wszystkie pytania odpowiada norma ISO 90001:2008.

Norma ISO 9001:2008 należy do grupy norm z przedziału 9000. Jest spośród nich najpopularniejsza i najlepiej odpowiada potrzebom przedsiębiorców. Norma opiera się na koncepcji Total Quality Managment, co w wolnym tłumaczeniu oznacza absolutne zarządzanie jakością. A właśnie jakość jest tym, co leży u podstaw nie tylko samej normy, ale przede wszystkim – sukcesu każdej firmy.

Czym kieruje się norma ISO 9001?

Najważniejsze zagadnienia, jakie podejmuje norma, to:

  • Klient jest na pierwszym miejscu – to od dobrego rozpoznania potrzeb Klienta zaczyna się budowanie sukcesu. Klient, który jest dla firmy najcenniejszym elementem rozwoju, musi czuć się doceniony, zrozumiany i przede wszystkim – jak najlepiej obsłużony. Dotyczy to każdej branży – nie tyko usług, ale również wytwórstwa, czy administracji publicznej. Zgodnie z normą ISO 9001:2008, Klient staje się dla firmy podmiotem.
  • Uczciwe i stale rozwijane kontakty z dostawcami/kontrahentami – od odpowiedniej polityki względem współpracujących podmiotów gospodarczych zależy, czy firma zdobędzie wizerunek uczciwego przedsiębiorstwa, z którym warto współpracować i któremu warto zaufać. Na zaufaniu zbudowany jest cały światowy kapitał.
  • Pracownicy – stanowią serce i mózg każdej firmy. Muszą być odpowiednio zmotywowani, nie tylko finansowo. Liczy się nastawienie na podnoszenie ich umiejętności i budowanie szacunku oraz oddania pracodawcy. Tu największe pole do działania mają managerowie, szefowie działów, dyrektorzy pionów itp. To od ich pracy i jakości motywowanie pracowników zależy, czy kadra będzie efektywnie pracować na rozwój firmy.
  • Ciągłe doskonalenie – raz wprowadzone postanowienia normy nie mogą uśpić czujności przedsiębiorcy. Niezbędne jest doskonalenie procesów i przeprowadzanie np. audytów wewnętrznych, które zwrócą uwagę na obszary, które wymagają poprawy.
  • Zrozumienie sytemu zależności – w każdej firmie na jej ostateczny sukces wpływa cały zbiór posunięć, decyzji i zachowań poszczególnych działów. Norma pozwala skorelować ich pracę, w efekcie czego pracownicy zupełnie różnych pionów zrozumieją, że wspólnie pracują na sukces i zysk przedsiębiorstwa.

Norma ISO 9001:2008 w sposób całościowy reguluje wspomniane obszary działania firmy. Pozwala właścicielowi i jego managerom zdobyć czytelne narzędzie do sterowania przedsiębiorstwem. Efekt będzie zawsze ten sam – zwiększenie efektywności pracy, jakości usług i ostatecznie – poprawienie bilansu finansowego.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zarządzanie procesowe – zarządzanie wiedzą

Zapraszamy na pierwsze w 2014 roku Konwersatorium TQM, organizowane przez profesora Andrzeja Blikle. 9 stycznia 2014 spotykamy się na seminarium,...

Zamknij