Zapraszamy na pierwsze w 2014 roku Konwersatorium TQM, organizowane przez profesora Andrzeja Blikle. 9 stycznia 2014 spotykamy się na seminarium, które osobiście poprowadzi profesor Blikle.
Będzie mówił o procesowym modelu zarządzania firmą.

Konwersatorium odbędzie się pod hasłem “Zarządzanie procesowe – zarządzanie wiedzą”.

Zarządzanie procesoweOrganizacja procesowa firmy jest uzupełnieniem dla organizacji hierarchicznej, czyli takiej, która opiera się na schemacie zbliżonym do poniższego:
prezes → zarząd → dyrektorzy → kierownicy → majstrowie → robotnicy.

Tego typu organizacja w przedsiębiorstwie jest odzwierciedleniem hierarchii władzy. Stworzono ja w oparciu o struktury hierarchiczne wzorowane na modelu występującym w wojsku.
Organizacja procesowa nakłada na organizację administracyjną poziomą warstwę procesów. Za to JAK wykonujemy wszystkie czynności odpowiadają właściciele procesów. Właściciel odpowiada za swój proces, ale jednocześnie uczestniczy w innych procesach. Za to KTO daną czynność wykonuje odpowiadają  kierownicy poszczególnych zespołów.Ten typ organizacji jest standardem dla Przedsiębiorstw nazywanych firmami tworzącymi wiedzę. 

Jest on także niezastąpiony w systemowym zarządzaniu jakością, czyli w przełożeniu jakościowych oczekiwań klienta na każde stanowisko pracy wewnątrz firmy.

W ramach wykładu zostaną omówione techniki budowania procesowego modelu przedsiębiorstwa na przykładzie takiego modelu wdrożonego w latach 2000-2010 w firmie A.Blikle.

9 stycznia 2014, czwartek, godz. 16:00 – 20:00
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28
wstęp wolny